Sadpal - katalizator do spalania sadzy do piecy

SADPAL jest katalizatorem do spalania sadzy (P290197), dodatkiem do paliw stałych służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).

NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY

 

Atesty:

  • Atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej - ITN/99/90.
  • Ocena higieniczna nr 24/B-23/91 Państwowego zakładu Higieny w Warszawie.
  • Ekspertyza Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców.
  • Ekspertyza Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu.
  • Opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.

 

Ulgi w opłatach za zanieczyszczanie powietrza:

Przy systematycznym stosowaniu katalizatora SADPAL możliwe są ulgi w opłatach:

  • przy ruszcie stałym do 55%
  • przy ruszcie ruchomym do 25%


Stosowanie katalizatora SADPAL eliminuje:

  • zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym)
  • wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu
  • emisji tlenku węgla do atmosfery